ἀγυρτάζω

[25] ἀγυρτάζω, einsammeln, herumgehend als Bettler, oder reisend, Gastgeschenke, χρήματα Hom. Od. 19, 284 (ἅπαξ εἰρημ.).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 25.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: