ἀγχί-αλος

[26] ἀγχί-αλος (H. Apoll. 32 steht ἀγχιάλη Πεπάρηϑος, wo aber 2 mss. ἀγχίαλος haben; Zenodot las Iliad. 2, 697 ἀγχιάλην τ' Ἀντρῶνα, Aristarch ἀγχίαλον, s. Aristonic. in den Scholl.), 1) nahe am Meer, Hom. zweimal, von Städten, Il. 2, 640. 697; δάφνη Ap. Rh. 2, 160; ὕδατα Eur. Iph. A. 169. – 2) von Inseln, nahe am Gestade, nach andern, weniger gut, vom Meere umgeben, Salamis, Soph. Ai. 134 und Gemin. 5 (IX, 288). Peparethus, H. Apoll. 32; von mehrern Inseln, Aesch. Pers. 861.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 26.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika