ἀγχί-γυος

[26] ἀγχί-γυος, Landnachbar, Ap. Rh. 1222; Nonn. D. 3, 44, von Schiffern, s. ἀγχίγειος.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 26.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: