ἀγχί-θεος

[26] ἀγχί-θεος, den Göttern nahe, Hom. zweimal, in der Vbdg Φαιήκων ἐς γαῖαν, οἳ ἀγχίϑεοι γεγάασιν, Od. 5, 35. 19, 279. Auch Luc. Dea Syr. 31.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 26.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: