ἀγχί-μολος

[26] ἀγχί-μολος, poet., nahe kommend, nahe, neutr. adverbial; Hom. stets im neutr., ἀγχίμολον ἦλϑε Il. 4, 529 Od. 8, 300 u. öfter, ἐξ ἀγχιμόλοιο ἰδὼν ἐφράσσατο Il. 24, 352, aus der Nähe; οἵ έϑεν ἀγχίμολοι ναῖον Theocr. 25, 203; ἀγχίμολον μετ' αὑτόν Od. 17, 336, bald, oder richtiger: dicht hinter ihm. – Ein Verbum ἀγχιμολεῖν hat Nonn. D. 25, 666.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 26.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: