ἀγχί-στροφος

[27] ἀγχί-στροφος, dem Umkehren, Verändern nahe, ἀγχ. μεταβολαί, plötzliche Veränderungen, Thuc. 2, 53; ἀγχίστροφα βουλεύομαι, ich ändere schnell meinen Entschluß, Her. 7, 13; ἡ τύχη, veränderlich, wankelmüthig, D. Hal. 6, 19; Sp. – Adv. Longin. 22, 1.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 27.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: