ἀγχιστεία

[26] ἀγχιστεία, , nahe Verwandtschaft, τοῦ γένους Plat. Legg. XI, 924 d; ἡ πρὸς τὸ ϑεῖον ἀγχ, Plut. Num. 8. Dah. Erbfolgerecht, κατὰ τὴν ἀγχ, Is. 1, 4; μήϑ' ὁσίων ἀγχιστείαν νόϑῳ μηδὲ νόϑῃ εἶναι 6, 47; das Gesetz darüber, s. Ar. Av. 1661 u. Dem. 43, 51; τῆς ἀγχιστείας ἀποστερεῖν Lept. 102; vgl. Wolf.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 26.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: