ἀγχιστὴρ

[26] ἀγχιστὴρ πάϑους, (der Nahverwandte, der) Urheber, Soph. Tr. 255 (260 μεταίτιος.)

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 26.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: