ἀγχόνειος

[27] ἀγχόνειος βρόχος, Eur. Hel. 392, Strick zum Erdrosseln.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 27.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: