ἀγωνία

[30] ἀγωνία, , 1) Wettkampf, Her. 2, 91; nach Poll. 3, 142 ἀγωνίαι γυμνικαί edlerer Ausdruck; öfter Pind., auch att. Prosa, z. B. Xen. Cvr. 2, 3, 15; ἡ τῶν σωμάτων ἀγωνία Isocr. 15, 302; vgl. 183 u. Harpocr.; Uebung, bes. gymnastische, Plat. Legg. 765 c; allgemeiner, Gorg. 456 d; wie ἀγών, Rechtsstreit, Dem. 61, 23. – 2) Anstrengung, Angst, Furcht, φόβος καὶ ἀγ., Dem. 18, 33, u. oft Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 30.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: