ἀγωνιάω

[30] ἀγωνιάω, sich (in einem Wettkampf) anstrengen, wetteifern, Apolld. com. Ath. III, 125 a; πρὸς ἀλλήλους Isocr. 4, 91; Plat. Prot. 333 e; neben τετραχύνϑαι könnte es desiderativum sein, kämpfen wollen, aber Lys. 210 e neben τεϑορυβημένος heißt es: in Angst sein, womit Charmid. 162 c zu vgl.; sich um etwas beunruhigen, περί τινος, Arist. Rhet. 1, 9; häufig bei Pol., der auch den acc. damit verb., z. B. τοὺς Αἰτωλοὺς ἠγωνίων, sie fürchteten die Aet., 10, 41, 2; auch mit folgendem μή, 3, 9, 2 u. öfter. Vgl. Buttm. zu Dem. Mid. 18.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 30.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: