ἀγωνιστικός

[31] ἀγωνιστικός, zum Kampfe gehörig, -κή, die Kampf-, Disputirkunst, Plat. Soph. 225 a ff.; τὸ -κόν 219 c; dem διαλεκτικός entgegengstzt, s. ἀγωνίζομαι, Arist. lop. 8, 4; λέξις, der Styl der öffentlichen Redner, rhet. 3, 12; streitsüchtig, neben ἐριστικός, Plat. Men. 75 c. Bei den Aerzten: entscheidend. – Adv-ἀγωνιστικῶς ἔχειν, Lust zum Streiten haben, Plut. Syll. 16.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 31.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: