ἀγωνο-θετέω

[31] ἀγωνο-θετέω, den Kampf anordnen, Kampfrichter sein, Thuc. 3, 38, wie Dem. 19, 32; Πύϑια, Ὀλύμπια, Strat. 94 (XII, 255); übh. richten, entscheiden, Plat. Conv. 184 a, neben βασανίζω; στάσιν, Aufruhr anstiften, Plut. Cat. min. 45; πόλεμον, Sp.; ἀγ. τινας καὶ συμβάλλειν, zum Kriege gegen einander anreizen, Pol. 9, 34.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 31.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: