ἀγώγιον

[30] ἀγώγιον, τό, bei Xen. Cyr. 6, 1, 54 v. l. für ἀγώγιμον, das Gewicht der fortzuschaffenden Last, ἐλάμβανε τοῦ ἀγωγίου πεῖραν.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 30.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: