ἀγῑνέω

[14] ἀγῑνέω, ion. für ἄγω, führen, Hom. νύμφας ἠγίνεον ἀνὰ ἄστυ Il. 18, 493, ἀγίνεον ὕλην 24, 784, μῆλον ἀγινεῖ Od. 14, 105, αἶγας 22, 198 (nachgeahmt von Luc. Dea Syr. 49). Die Formen ἀγινέμεναι Od. 20, 213 u. ἀγίνεσκον 17, 294, auch Ap. Rh. 1, 111, nöthigen nicht zur Annahme eines praes. ἀγίνω; fut. ἀγινήσω findet sich mehreremal im H. Apoll. – Her. nur praes. u. impf., δῶρα 3, 89. 97; σιτία 7, 25; neben ἄγω 3, 11; med. ἀγινεόμενος γυναῖκας ἐς ἱερόν, ließ sich Frauen in den Tempel führen, 7, 33. Außer bei den alerand. Dichtern u. in der Anth. noch Arr. Ind. 8, 9 ἀγώγιμα ἀγινέοντες.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 14.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: