ἀδελφίζω

[32] ἀδελφίζω, Bruder nennen, Isocr. 19, 30 (wo folgt οἰκειότερον προςειπεῖν), com. Harpocr. 5, 9. Bei Hippocr. verwandt, ähnlich machen, med. sein.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 32.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: