ἀδελφο-ποιέω

[32] ἀδελφο-ποιέω, zum Bruder machen, Sp. auch ἀδελφοποιός u. ἀδελφο-ποίησις.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 32.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: