ἀδημονέω

[33] ἀδημονέω (s. ἀδήμων), betroffen sein (VLL. ἀμηχανεῖν), Plat. neben ἀπορῶ, τῇ ἀτοπίᾳ τοῠ πάϑους, Phaedr. 251 d; ὑπὸ ἀηϑείας Theaet. 175 d; dah. τὰς ψυχὰς ἀδημονεῖν, betroffen und in Angst sein (Suid. λίαν λυπεῖσϑαι), Xen. Hell. 4, 4, 3; vgl. Dem. 19, 197; oft Plut. (Buttm. Lexil. 2, 137, mir ist unheimlich). Davon

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 33.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: