ἀδμολίη

[36] ἀδμολίη, , Callim. frg., Suid., u. ἀδμωλή, Hes., Unwissenheit.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 36.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: