ἀδο-λεσχέω

[36] ἀδο-λεσχέω, schwatzen, ungehöriges Zeug reden, Plat. Phaed. 70 c; την ἄλλως ἀδ. Dem. 6, 32; neben φλυαρῶ Luc. Ver. hist. 2, 27. Von

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 36.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: