ἀδήμων

[33] ἀδήμων, von Eust. angenommenes Wort, um ἀδημονέω abzuleiten, das er auf ἄδην, überdrüssig, zurückführt; Buttm. a. a. O. von ἄ-δημος.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 33.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: