ἀεί-σκωπες

[41] ἀεί-σκωπες, eine Art von σκῶπες, Ael. H. A. 15, 28; Athen. 9, 45; bei Arist. H. A. 9, 28 ἀεισκῶπες geschrieben; strix passerina, Linné.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 41.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: