ἀει-γενής

[39] ἀει-γενής, ές, wie das hom. αἰειγενέτης, stets seiend, ewig, neben ἀϑάνατος Plat. Conv. 206 e u. sonst. Bei Plut. Is. et Os. 57 scheint es in eigtl. Bdtg, immer entstehend, genommen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 39.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: