ἀει-φανής

[41] ἀει-φανής, ές, stets leuchtend, von Sternen, Arr. Ind. 24, 6; der Polarkreis, Plut. plac. phil. 2, 12; vgl. D. Pers. 583.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 41.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: