ἀει-φυγία

[41] ἀει-φυγία, (VLL. ἡ ἐς ἀεὶ φυγή), stete, d. i. lebenslängliche Verbannung, ἀειφυγίαν oder ἐν ἀειφυγίᾳ φεύγειν Plat. Legg. IX, 871 d 877 e u. öfter; ϑανάτῳ καὶ ἀειφυγίᾳ καὶ δημεύσει τῶν ὑπαρχόντων ζη-μιοῦν Dem. 21, 43; φεὐγειν ἐπ' ἀειφυγίᾳ Plut. Sol. 24.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 41.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: