ἀελλάδες

[41] ἀελλάδες, ἵπποι, dasselbe, Soph. O. C. 463, wo die mss. ἀελλόποδες haben; die VLL. führen auch ἀελλάδες φωναί aus Soph. frg. 614 an, etwa wie das hom. ἔπεα πτερόεντα.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 41.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: