ἀελλο-πόδης

[41] ἀελλο-πόδης, sturmfüßig, Opp. C. 1, 413; Qu. Sm. 10, 89.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 41.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika