ἀεξί-νοος

[42] ἀεξί-νοος, βίβλος, den Verstand mehrend, Procl. H. Mus. 16.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 42.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: