ἀερο-δίνητος

[42] ἀερο-δίνητος, v. l. für ἀεροδόνητος, Ar. Av. 1383, sichin der Luft bewegend.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 42.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: