ἀερο-νηχής

[42] ἀερο-νηχής, ές, die Luft durchschwimmend, οἰωνοί Ar. Nub. 337.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 42.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: