ἀερσί-πνοος

[43] ἀερσί-πνοος, οἶνος Ion bei Athen. II, 35 e, Muth belebend, wo man ἀερσίνοος lesen will.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 43.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: