ἀερόω

[43] ἀερόω, zu lust machen, pass. zu Luft werden, Heraclid. all. Hem.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 43.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: