ἀερό-ποδες

[42] ἀερό-ποδες, bei Schol. Ar. Av. 1354, eine Vogelart (= μέροψ?).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 42.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: