ἀεσί-φρων

[43] ἀεσί-φρων, unverständig, thöricht, Hom. dreimal, Iliad. 20, 183 ὁ δ' ἔμπεδος οὐδ' ἀεσίφρων, 23, 603 οὔ τι παρήορος οὐδ' ἀεσίφρων, Od. 21, 302 ὁ δὲ φρεσὶν ᾑσιν ἀασϑεὶς ἤιεν ἣν ἄτηνὀχέων ἀεσίφρονι ϑυμῷ;Hes. O. 333 u. sp. D. Vgl. Buttmann Lexil. 1, 224.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 43.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: