ἀε-νάων

[42] ἀε-νάων, οντος, dasselbe, v. l. Odyss. 13, 109 ὕδατ' ἀενάοντα, für αἰενάοντα; ποταμοί Hes. Op. 552.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 42.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: