ἀηδονίς

[44] ἀηδονίς, ίδος, ἡ, Nachtigall, der Form nach dimin., Eur. Rhes. 546; Theocr.8, 38; von einer Dichterin, Noss. 12 (VII. 414).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 44.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: