ἀθερίζω

[46] ἀθερίζω, verschmähen, verachten (ἐκρίπτω καὶ ἀποβάλλω, ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ἀϑέρων Scholl. Od. 23, 174 vgl. Apoll. L. Hom. 12, 13), Hom. dreimal, Iliad. 1, 261 οὔ ποτέ μ' οἵ γ' ἀϑέριζον, Od. 8, 212 τῶν δ' ἄλλων οὔ πέρ τιν' ἀναίνομαι οὐδ' ἀϑερίζω, 23, 174 οὔτ' ἄρ τι μεγαλίζομαι οὔτ' ἀϑερίζω οὔτε λίην ἄγαμαι; – Agath. 4 (v, 216); c. gen. Ap. Rh., der den aor. ἀϑερίξαι hat, 2, 477 u. öfter. – Med. D. Per. 997.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 46.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: