ἀθλητής

[47] ἀθλητής, , dasselbe, bes. der Wettkämpfer in den gymnischen Spielen, Athlet, Plat. οἱ περὶ τὸ σῶμα ἀϑλ. Hipp. min. 364 a; von Pferden, Parm. 137 a; wie Lys. 19, 63. Häufig übertr., durch Uebung Meister in etwas geworden, oft dem bloßen Theoretiker entgegengesetzt, τῆς ἀγωνιστικῆς περὶ λόγους ἦν ἀϑλ. Plat. Soph. 231 e; πολέμου Rep. VIII, 543 b; τῶν κατὰ πόλεμον ἔργων Pol. 15, 9, 4; καλῶν ἔργων Dem. 25, 97; von Schiffern, Pol. 1, 59, 12.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 47.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: