ἀθλο-θετία

[47] ἀθλο-θετία, ἡ, = ἀϑλοϑεσία, Ar. Poll. 3, 140. ἆθλον, τό (s. ἄεϑλον), 1) Kampfpreis, Soph. El. 672; Xen. Hell. 4, 2, 5; = νικητήριον, übh. Belohnung, mit μισϑοὶ καὶδῶρα verb., Plat. Rep. X, 613 e; ἀρετῆς Thuc. 2, 87; τῆς ἐρωτικῆς μανίας Plat. Phaedr. 256 d; ἁμαρτημάτων Lys. 1, 47, d. i. Strafe; πολέμου Dem. 4, 5; παρανομίας Pol. 15, 8, 11; ἆϑλα προτιϑέναι, Preise aussetzen, wie τιϑέναι, προφαίνειν, vgl. κεῖσϑαι; den Preis bekommen, λαμβάνειν, φέρειν. – 2) Kampf, Anstrengung (στυγερόν Aesch. Suppl. 1015 ist zw. u. kann auch Preis sein), bes. im plur., Soph. Phil. 507; Plat. Legg. IX, 865 e; Xen. Hell. 4, 5, 2. – Bei Plat. sind τὰ ἆϑλα auch der Ort der Kampfspiele, neben ἀγορά u. δικαστήριον, Plat. Legg. XI, 935 b, vgl. IX, 868 a.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 47.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: