ἀθλο-θετήρ

[47] ἀθλο-θετήρ, ῆρος, ὁ, Kampfordner, der die Preise ertheilt, En. ad. 726 (App. 130).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 47.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: