ἀθῡρω

[48] ἀθῡρω, spielen, Hom. einmal, Iliad. 15, 364 (s. ἄϑυρμα); Eur. Ion 52; Pind. μεγάλα ἔργα, große Thaten im Spiel verrichten, N. 3, 42; aber I. 3, 57 Ὅμηρος πᾶσαν ἀρετὰν ἔφρασεν τοῖς λοιποῖς ἀϑὐρειν, daß die Späteren sie sängen, wie von der Thalia ἔργα φωτῶν ἀϑ. Anth. IX, 505; Anacr. μετὰ παρϑένων 35, 6, κατὰ πηκτίδων 40, 7; Sp. D. Im med. H. h. Merc. 485. Selten in Prosa; vom Tanz Plat. Legg. VII, 796 b.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 48.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: