ἀικῶς

[55] ἀικῶς, = ἀεικῶς, Hom. einmal, Iliad. 22, 336 σὲ μὲν κύνες ἠδ' οἰωνοὶ ἑλκήσουσ' ἀικῶς; Antimachus las ἑλκήσουσι κακῶς, s. Scholl.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 55.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: