ἀκαλανθίς

[67] ἀκαλανθίς, ίδος, ἡ, ein Vogel, = ἀκανϑίς; s. Ar. Av. 871; aber Pax 1044 ist es ein Hundename; cf. Paroemiogr. app. 1, 12.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 67.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: