ἀκμήν

[75] ἀκμήν (der acc. des vorigen), a) = ἄρτι, im Augenblick, eben jetzt, ὁ ὄχλος ἀκμὴν διέβαινε Xen. An. 4, 3, 26; vgl. Pol. 1, 25, 2. 10, 39, 5 u. öfter; bei Isocr. 1, 3 hat Bekk. σοὶ μὲν ἀκμὴ φιλοσοφεῖν für ἀκμὴν φιλοσοφεῖς geschr. – b) = ἔτι, noch, wovor die Atticisten warnen, Hyperid. in B. A. 77 u. Sp., wie Theocr. 4, 60; Strato. 90 (XII, 251); mit ἔτι verb., Pol. 14, 4, 9; vgl. Anacr. 33.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 75.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: