ἀμεύομαι

[123] ἀμεύομαι (dasselbe W. mit ἀμείβω), Pind. P. 1, 45, ἀμεύσασϑαι ἀντίους, die Gegner übertreffen; auch im frg. bei Eusth. (Schol. παρελϑεῖν καὶ νικῆσαι); ὕδατα ἀμευσάμενος Euphor. fr. 70.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 123.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: