ἀπ-έσσουα

[288] ἀπ-έσσουα, er ist fort, lakonisch für ἀπεσσύη, gew. ἀπεσσύϑη, zu ἀποσεύω, Xen. Hell. 1, 1, 23.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 288.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: