ἀπ-ίλλω

[291] ἀπ-ίλλω, ausdrängen, ausschließen, Lys. 10, 17 aus Solons Gesetzen, τῇ ϑύρᾳ ἀπ., vulg. ἀπείλλω; Lys. erkl. das Wort selbst ἀποκλείω.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 291.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: