ἀπ-ενιαυτίζω

[286] ἀπ-ενιαυτίζω, 1) = ἀπενιαυτέω, Xen. Mem. 1, 3, 13; Philostr.; Suid. ἐνιαυτῷ φυγεῖν τὴν πατρίδα. – 2) ein Jahr überleben, oder noch ein Jahr leben, Dio Cass. 46, 49.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 286.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: