ἀπ-ερωέω

[288] ἀπ-ερωέω, sich zurückziehen, abstehen, πολέμου Il. 16, 723.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 288.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: