ἀπ-ε-ρυγγάνω

[288] ἀπ-ε-ρυγγάνω, ausspeien, Alciphr. 3, 32 κραιπάλην; vgl. D. Sic. 5, 77.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 288.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: